Home

Welkom, beste student!

In het opleidingsonderdeel professionalisering staat jouw professionele ontwikkeling centraal:

het ontdekken van je talenten en waar je deze kan inzetten,

je leren in eigen handen (leren) nemen,

je eigen visie ontdekken op het leraarschap en deze verder ontwikkelen,

kritisch naar jezelf kijken en je handelen bijsturen  …

 

We focussen op

specifieke competenties die je toelaten om op zelfstandige wijze je beroep uit te oefenen: studeren, organiseren en onderzoeken;

een proces van ‘levenslang leren’ waarbij je als zelfstandig ‘professional’ het eigen leerproces in handen neemt.

 de ontwikkeling van je  persoonlijke visie op het leraarschap.

de rollen die je zal opnemen: als student, als persoon, als leraar.

Op elk van deze rollen zal je reflecteren en acties ondernemen om verder te groeien.

Een overzicht van hoe we dit doen, vind je via het menu aanpak.

De specifieke doelen van dit opleidingsonderdeel vind je in de

ECTSfiches.

(Klik op het tabblad ‘ECTS-fiches eenvoudig zoeken’ en kies ‘Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs’.)

Advertisements

Recent Posts

More Posts